HomeVerpleegkundePsychiatrie

Psychiatrie

650 titel(s) gevonden
Sorteren:TitelPrijsDatum
Handboek verslaving

Handboek verslaving

I. Franken, W. van den Brink
Wetenschappelijk onderzoek naar verslaving heeft de laatste jaren veel kennis opgeleverd over wat de mechanismen zijn die aan verslavingsgedrag ten grondslag liggen en over de ... [Lees verder]
Onze prijs: 64,00 euro
Verschenen: februari 2009
Handboek FACT

Handboek FACT

R. van Veldhuizen
Het Handboek FACT bundelt alle actuele informatie over FACT: de achtergronden, de opzet en werkwijze van de teams en de manier waarop de verschillende disciplines ... [Lees verder]
Onze prijs: 52,00 euro
Verschenen: november 2008
Titel is niet leverbaar
De ontwikkeling van het kind

De ontwikkeling van het kind

F.C. Verhulst
Hoewel een mens zich vanaf de conceptie tot aan de dood ontwikkelt, zijn ontwikkelingsprocessen nooit meer zo uitgesproken als in de kindertijd en adolescentie. De  ... [Lees verder]
Onze prijs: 24,95 euro
Verschenen: april 2005
Titel is niet leverbaar
Mentaliseren in de kindertherapie

Mentaliseren in de kindertherapie

J.E. Verheugt-Pleiter, M.G.J. Schmeets, J. Zevalkink
Het veld van de kinder- en jeugd GGZ kan profiteren van de verworvenheden van nieuwe psychoanalytische inzichten bij de behandeling van kinderen met complexe problematiek. ... [Lees verder]
Onze prijs: 42,50 euro
Verschenen: november 2010
Protocollaire behandelingen voor kinderen met psychische klachten

Protocollaire behandelingen voor kinderen met psychische klachten

C. Braet, S. Bögels
Kwaliteitsvol werken in de Jeugdzorg. Hoe doe je dat? Onderzoek toont aan dat de klassieke kinder- en jeugdpsychotherapie te weinig aantoonbare effecten heeft, terwijl protocollaire ... [Lees verder]
Onze prijs: 76,90 euro
Verschenen: september 2008
Titel is niet leverbaar
Verwacht 30 maart! Psychiatrie, 9e herziene editie

Verwacht 30 maart! Psychiatrie, 9e herziene editie

J.S. Reedijk
Aan de hand van voorbeelden maakt dit boek duidelijk hoe psychische problemen ontstaan en hoe de weg naar herstel gevonden kan worden. Tevens beoogt dit ... [Lees verder]
Onze prijs: 57,95 euro
Verschenen: mei 2017
Ggz-verpleegkunde in de praktijk

Ggz-verpleegkunde in de praktijk

Prof. dr. Berno, Meijel van
In het boek Ggz-verpleegkunde in de praktijk worden interventies uitgewerkt waarmee ggz-verpleegkundigen een essentiële bijdrage kunnen leveren aan de kwaliteit van de zorg. Hierbij  ... [Lees verder]
Onze prijs: 36,00 euro
Verschenen: juni 2016
Handboek dubbele diagnose

Handboek dubbele diagnose

dr. G. Dom, dr. A. Dijkhuizen, drs. B. van der Hoorn
Professionals in de verslavingszorg en in de ggz hebben in de praktijk veel te maken met cliënten met verslavingsproblemen én psychische aandoeningen die ... [Lees verder]
Onze prijs: 58,00 euro
Verschenen: juni 2013
Psychiatrie (HBO)

Psychiatrie (HBO)

IJ.D. Jüngen, J.A.M. Kerstens
Alle aspecten van de psychiatrie die relevant zijn voor de verpleegkundige beroepsuitoefening worden op toegankelijke wijze beschreven in het basiswerk Psychiatrie, niveau 5. De beschrijving ... [Lees verder]
Onze prijs: 69,95 euro
Verschenen: december 2012
Borderline Belevenissen

Borderline Belevenissen

Kitty van der Heijden
Snelle stemmingswisselingen, woedeaanvallen en een allesoverheersende angst dat de mensen die ze liefhebben bij hen weggaan. Impulsieve beslissingen, zelfmoordgedachten en het gevoel de controle compleet ... [Lees verder]
Onze prijs: 17,95 euro
Verschenen: juni 2011
Evidence Based werken in de GGZ

Evidence Based werken in de GGZ

Bea Tiemens, Ad J.A. Kaasenbrood, Gerrit de Niet
In de GGZ vinden bewezen effectieve interventies niet vanzelfsprekend hun weg naar de praktijk. Bij de toepassing ervan spelen veel factoren een rol. Om als ... [Lees verder]
Onze prijs: 43,95 euro
Verschenen: mei 2010
Zakboek ziektebeelden Psychiatrie

Zakboek ziektebeelden Psychiatrie

Van angststoornissen tot en met schizofrenie: met dit Zakboek Ziektebeelden heb je altijd alle essentiële informatie over de meest voorkomende psychiatrische ziekten binnen handbereik. De ... [Lees verder]
Onze prijs: 32,95 euro
Verschenen: oktober 2009
Tijd voor reflectie

Tijd voor reflectie

D. Bauduin, M. Kanne
-Mag ik iemand dwingen zijn kamer schoon te maken? -Moet ik informatie over mijn cliënt doorgeven aan de politie? -Kan ik een beslissing nemen ... [Lees verder]
Onze prijs: 23,90 euro
Verschenen: mei 2009
Handboek veiligezorg

Handboek veiligezorg

Brouwer, E.; Peerdeman, P.
Handboek Veiligezorg ® Brouwer, E.; Peerdeman, P. Tachtig procent van de verpleegkundigen en artsen heeft te maken met agressie en geweld. Vooral op de afdelingen ... [Lees verder]
Onze prijs: 30,50 euro
Verschenen: oktober 2007
Erflaters van de psychiatrie

Erflaters van de psychiatrie

J.E. Hovens
Ideeën komen en gaan, maar ze komen bijna altijd weer terug, soms in een wat gewijzigde vorm, soms meer genuanceerd en soms zelfs alsof men ... [Lees verder]
Onze prijs: 20,00 euro
Verschenen: januari 2007
Handboek suicidaal gedrag

Handboek suicidaal gedrag

C. van Heeringen
Ieder jaar maken duizenden Nederlanders en Vlamingen zelf een eind aan hun leven. Veel frequenter nog worden suïcidepogingen ondernomen. Suïcidaal gedrag komt zelden of nooit ... [Lees verder]
Onze prijs: 64,00 euro
Verschenen: december 2006
Werkcahier kwalificatie 5 Medicijnen

Werkcahier kwalificatie 5 Medicijnen

Vaardigheden in inhoudelijke analyses: het toedienen van medicijnen - algemeen het toedienen van een subcutane injectie het toedienen van een intramusculaire injectie het toedienen van ... [Lees verder]
Onze prijs: 30,95 euro
Verschenen: augustus 2012
In Perspectief

In Perspectief

R. Didden
De zorg voor mensen met een verstandelijke beperking is de afgelopen decennia veranderd. Legde men voorheen vooral de nadruk op de verstandelijke beperking zelf, tegenwoordig ... [Lees verder]
Onze prijs: 46,95 euro
Verschenen: november 2005
Leven met een borderline persoonlijkheidsstoornis

Leven met een borderline persoonlijkheidsstoornis

J. Giesen-Bloo
Ongeveer 1 tot 2 procent van de Nederlandse bevolking heeft een borderline persoonlijkheidsstoornis. Met een borderline persoonlijkheidsstoornis ervaar je vooral een combinatie van problemen op ... [Lees verder]
Onze prijs: 29,95 euro
Verschenen: januari 2015
Behandelingsstrategieen bij forensisch-psychiatrische patienten

Behandelingsstrategieen bij forensisch-psychiatrische patienten

C. de Ruiter, M. Hildebrand
Sinds het verschijnen van de eerste druk van Behandelingsstrategieën bij forensisch psychiatrische patiënten in 1999 heeft het forensische werkveld niet stilgestaan. Mede onder invloed van ... [Lees verder]
Onze prijs: 51,95 euro
Verschenen: mei 2005
Dilemmas in de psychiatrische praktijk

Dilemma's in de psychiatrische praktijk

A. Kaasenbrood, T. Kuipers, B. van der Werf
Aan de hand van praktijkverhalen schetsen psychiaters en andere hulpverleners in de psychiatrie het belang van de persoonlijke expertise van de therapeut bij het maken ... [Lees verder]
Onze prijs: 53,95 euro
Verschenen: januari 2003
Leven met een psychotische stoornis

Leven met een psychotische stoornis

M. Appelo
Een psychose kan veel kapotmaken. Het contact met de normale belevingswereld, de eigen gedachten en het zelfvertrouwen raken ernstig verstoord. Maar ook het contact met ... [Lees verder]
Onze prijs: 29,95 euro
Verschenen: juli 2004
Vertel mij wat

Vertel mij wat

R. Kerseboom
Kinderen luisteren graag naar verhalen. Verhalen vertellen is daarom een goede manier om kinderen die het moeilijk hebben te helpen. Ook (psycho)therapeuten ontdekken hiervan steeds ... [Lees verder]
Onze prijs: 42,95 euro
Verschenen: juni 2004
Cognitieve gedragstherapie bij depressie

Cognitieve gedragstherapie bij depressie

D. Hermans, J. van de Putte
De term 'depressie' verwijst naar een conglomeraat van ernstige, langdurige en invaliderende veranderingen in de beleving, de fysieke en cognitieve toestand en het gedrag van ... [Lees verder]
Onze prijs: 50,95 euro
Verschenen: maart 2006
De dwangstoornis

De dwangstoornis

W. Arts, E. de Haan
Bij een dwangstoornis ‘ofwel obsessief-compulsieve stoornis’ is er sprake van steeds terugkerende dwanggedachten en/of dwanghandelingen die het dagelijkse functioneren ernstig belemmeren. In de DSM-IV is ... [Lees verder]
Onze prijs: 47,95 euro
Verschenen: februari 2004
Willem Joosten

Willem Joosten

B. Hoitzing
Zorgcategorie: Psychiatrische zorgvragerSetting: Algemeen psychiatrisch ziekenhuis ... [Lees verder]
Onze prijs: 20,90 euro
Verschenen: januari 2004