HomeVerpleegkundeGeestelijke gezondheidszorg

Geestelijke gezondheidszorg

151 titel(s) gevonden
Sorteren:TitelPrijsDatum
Contact!

Contact!

Jos de Haan, Remco Pijpers
Dit boek gaat over het gebruik van nieuwe media - internet, games en mobiele telefonie - bij kinderen in de basisschoolleeftijd. Bij kinderen draaien nieuwe ... [Lees verder]
Onze prijs: 41,95 euro
Verschenen: mei 2010
Kindermishandeling inzichtelijk

Kindermishandeling inzichtelijk

Paul Pollmann
Kindermishandeling — in feite een symptoom van ernstige gezinspathologie — is een even afschrikwekkend als fascinerend fenomeen. Waar het afschrikwekkende in zit, mag duidelijk zijn. ... [Lees verder]
Onze prijs: 51,50 euro
Verschenen: maart 2010
Basismethodiek psychosociale hulpverlening

Basismethodiek psychosociale hulpverlening

Sjef de Vries
De actuele opgave van de psychosociale hulpverlening door het maatschappelijk werk is complex. Nieuwe doelgroepen, nieuwe werkvormen en nieuwe maatschappelijke opdrachten bepalen de inhoud en ... [Lees verder]
Onze prijs: 52,95 euro
Verschenen: januari 2010
OKIV-R Ouder kind interactie vragenlijst revised Handleiding

OKIV-R Ouder kind interactie vragenlijst revised Handleiding

A. Lange
De OKIV-R is een gemakkelijk af te nemen zelfbeoordelingslijst waarmee men de verhoudingen tussen ouders en kinderen van acht tot achttien jaar in kaart kan ... [Lees verder]
Onze prijs: 45,95 euro
Verschenen: oktober 2009
Groen en grijs

Groen en grijs

K. van Kordelaar
'Groen en grijs' is een heldere handleiding om jongeren en ouderen met elkaar in gesprek te brengen. Als zij elkaars belevingswereld beter leren kennen, zal ... [Lees verder]
Onze prijs: 25,95 euro
Verschenen: december 2008
Hoe je kijkt bepaalt wat je ziet

Hoe je kijkt bepaalt wat je ziet

J. Sijnke
Mensen met een (zeer) ernstige verstandelijke beperking hebben een eigen, aparte belevingswereld. Zonder inzicht in die belevingswereld kom je als medewerker dagbesteding niet ver. Ook  ... [Lees verder]
Onze prijs: 41,95 euro
Verschenen: januari 2015
Psychische problemen en werk

Psychische problemen en werk

J.J.C. van der Klink
Gezondheid en werk zijn belangrijke pijlers van levensgeluk, waartussen een natuurlijke wisselwerking bestaat. Wanneer iemand privé niet lekker in zijn vel zit, heeft dit een ... [Lees verder]
Onze prijs: 91,95 euro
Verschenen: september 2011
Verplegen verstandelijke gehandicapten

Verplegen verstandelijke gehandicapten

G.T.M. Burger
Dit boek is bestemd voor kwalificatieniveau 4 en 5 en vormt een onderdeel van het leer- en vormingsgebied verpleegkunde. Het boek behandelt de verstandelijk gehandicaptenzorg ... [Lees verder]
Onze prijs: 51,95 euro
Verschenen: mei 2009
Behandelingsstrategieen bij posttraumatische stress-stoornissen

Behandelingsstrategieen bij posttraumatische stress-stoornissen

M. Olff
Steeds meer mensen worden slachtoffer van verkeersongevallen, geweld, branden, rampen, verkrachting, oorlogsgeweld of andere schokkende gebeurtenissen. De kans op een posttraumatische stressstoornis (PTSS) is dan ... [Lees verder]
Onze prijs: 56,95 euro
Verschenen: augustus 2004
Stress onder controle

Stress onder controle

J. Verhulst
Iedereen heeft wel eens te maken met stress. Een beetje stress is gezond, maar te veel stress kan leiden tot allerlei geestelijke en lichamelijke klachten, ... [Lees verder]
Onze prijs: 36,95 euro
Verschenen: december 2004
Handboek psychologische interventies bij chronisch-somatische aandoeningen

Handboek psychologische interventies bij chronisch-somatische aandoeningen

G. Pool
Een behoorlijk deel van de Nederlandse bevolking lijdt aan één of meer chronisch-somatische aandoeningen. Volgens het CBS lijdt ongeveer 20% van de jongeren ... [Lees verder]
Onze prijs: 84,50 euro
Verschenen: juni 2014
Vrouwen en zelfbeschadiging

Vrouwen en zelfbeschadiging

G. Smith, D. Cox, J. Saradjian
Zelfverwonding is het moedwillig beschadigen van het eigen lichaam. Op korte termijn kan zelfbeschadiging positieve gevoelens geven. Op lange termijn kunnen echter littekens ontstaan en ... [Lees verder]
Onze prijs: 16,50 euro
Verschenen: november 2004
Therapiegroepen voor vrouwen

Therapiegroepen voor vrouwen

H. Rijken, J. van Hulst
Postnatale depressies, eetstoornissen, seksuele trauma’s: vrouwen kennen andere psychische problemen dan mannen. Vrouwen lopen om uiteenlopende redenen andere risico’s met betrekking tot psychische moeilijkheden. Ze  ... [Lees verder]
Onze prijs: 53,95 euro
Verschenen: oktober 2008
Sociale kaart jeugdzorg 2005

Sociale kaart jeugdzorg 2005

In de Sociale kaart jeugdzorg 2005 staan de adressen van de verschillende instanties en instellingen op het gebied van de jeugdzorg, gehandicaptenzorg, jeugdhulpverlening en speciaal ... [Lees verder]
Onze prijs: 47,90 euro
Verschenen: november 2004
Gezondheidspsychologie voor de fysiotherapeut 2

Gezondheidspsychologie voor de fysiotherapeut 2

P. van Burken
Dit tweede deel sluit aan bij internationale ontwikkelingen binnen de (gezondheid)psychologie en vertaalt dit naar de praktijksituatie van de fysiotherapeut. De fysiotherapeut kan zijn psychologisch ... [Lees verder]
Onze prijs: 59,95 euro
Verschenen: april 2004
Christelijke orientatie in medisch-ethische onderwerpen

Christelijke orientatie in medisch-ethische onderwerpen

B.S. Cusveller, N.A. de Ridder-Sneep, H. Jochemsen
 
Onze prijs: 18,50 euro
Verschenen: december 2003
Richtlijnontwikkeling in de Geestelijke Gezondheidszorg, een zaak van stichten en richten

Richtlijnontwikkeling in de Geestelijke Gezondheidszorg, een zaak van stichten en richten

Swinkels, J.A.
 
Onze prijs: 7,60 euro
Verschenen: juli 2003
Behandelingsstrategieen bij chronische depressie en dysthemie

Behandelingsstrategieen bij chronische depressie en dysthemie

M.B.J. Blom, J. Spijker, R. van Dyck
Bij ongeveer tien tot twintig procent van de patiënten met een depressie, kent de depressie een chronisch verloop. De prevalentie van dysthymie is ongeveer drie ... [Lees verder]
Onze prijs: 53,95 euro
Verschenen: januari 2015
Behandelingsstrategieen bij kinderen en jongeren met autisme

Behandelingsstrategieen bij kinderen en jongeren met autisme

.E.B.M. Huskens, R. Didden
Kinderen en jongeren met autisme laten vaak problemen zien op het gebied van de sociaal-communicatieve ontwikkeling en de zelfredzaamheid. Ook komen gedragsproblemen relatief vaak bij ... [Lees verder]
Onze prijs: 48,95 euro
Verschenen: januari 2015
Cultuur, classificatie en diagnose

Cultuur, classificatie en diagnose

R. Borra, R. van Dijk, H. Rohlof
Verscholen in een van de bijlagen van de DSM-IV treft men de Cultural Formulation of Diagnosis aan. Volgens de samenstellers van Cultuur, classificatie en diagnose ... [Lees verder]
Onze prijs: 72,95 euro
Verschenen: augustus 2002
Leven met een fobie

Leven met een fobie

J. Hoevenaars
Zo'n acht procent van de totale bevolking krijgt in de loop van het leven met een fobie te maken. Het gaat dan om een extreme ... [Lees verder]
Onze prijs: 29,95 euro
Verschenen: juni 2002
Leven met een sociale fobie

Leven met een sociale fobie

J. Kragten
Van alle Nederlanders heeft misschien weI vijftien procent last van een sociale fobie. Bij die stoornis wordt men ernstig in het functioneren belemmerd door een ... [Lees verder]
Onze prijs: 29,95 euro
Verschenen: juni 2002
Ervaring gebundeld

Ervaring gebundeld

Hof, S. van 't / Verstegen, T.
Er zijn in Nederland ruim 75 cliënten- en familieorganisaties actief in de GGZ. De belangrijkste activiteiten van deze organisaties zijn belangenbehartiging, het organiseren van lotgenotencontact ... [Lees verder]
Onze prijs: 14,20 euro
Verschenen: juni 2002
Angststoornissen bij kinderen

Angststoornissen bij kinderen

A. Scholing, C. Braet
Kinderen zijn vaak bang. Het past bij de normale ontwikkeling dat kinderen met angst, piekeren en bezorgdheid reageren als ze worden geconfronteerd met situaties die ... [Lees verder]
Onze prijs: 50,95 euro
Verschenen: december 2009
Handboek reincarnatietherapie

Handboek reincarnatietherapie

R. van der Maesen, R. Bontenbal
In dit boek wordt geen poging gedaan het reïncarnatie-idee van een wetenschappelijk bewijs te voorzien, noch wordt er van uitgegaan dat alle lezers in reïncarnatie ... [Lees verder]
Onze prijs: 68,00 euro
Verschenen: april 2002
Leven met een dwangmatige persoonlijkheidsstoornis

Leven met een dwangmatige persoonlijkheidsstoornis

E. Berretty
Eén procent van alle mensen heeft een dwangmatige persoonlijkheidsstoornis. Zo iemand is (te) plichtsgetrouw, perfectionistisch, prestatiegericht, precies en punctueel. Een persoonlijkheidsstoornis is niet hetzelfde als ... [Lees verder]
Onze prijs: 29,95 euro
Verschenen: maart 2002