Aandoeningen van het mondslijmvlies

Als tandarts bent u de specialist op het gebied van mondafwijkingen. Wanneer de tandarts dergelijke afwijkingen niet herkent, wie kan dat dan wel?


Dit is het naslagwerk/cahier bij de online nascholing van AccreDidact. De eLearning is vooral gericht op het in de dagelijkse praktijk kunnen herkennen en zo mogelijk behandelen van gangbare afwijkingen van het mondslijmvlies. Daarnaast worden bewust enkele minder vaak voorkomende afwijkingen besproken. Ook los van de nascholing is het cahier echter waardevol: de module geeft een rijk geïllustreerd en mooi overzicht van ulceraties en pigmentaties tot witte, wit-rode en rode afwijkingen, zwellingen en mond- en tongbranden.


Naast aandacht voor pathofysiologie, symptomatologie en verschijningsvormen komen diagnose en differentiaaldiagnose, beleid, voorlichting en de verwijsbrief aan bod.

 

AccreDidact Tandheelkunde

 

AccreDidact is een onafhankelijk nascholingsinstituut met geaccrediteerde nascholingsprogramma’s voor professionals in de gezondheidszorg. AccreDidact Tandartsen is een online concept voor individuele nascholing: kennis wordt aangeboden in eLearning en ter afsluiting getoetst. Cursisten werken in hun eigen besloten deel van de website, hierin staat de toegang tot de eLearning en wordt de toets gemaakt. Direct na het succesvol afsluiten van de toets is de toelichting bij de antwoorden in te zien en is het certificaat beschikbaar.


Een jaargang bestaat uit 4 eLearnings waarbij evidence leidend is voor de inhoud. Er worden heldere doelstellingen geformuleerd die het praktijkgerichte karakter uitdragen. Iedere eLearning wordt tevens geaccrediteerd met het Q?Keurmerk.

Bezoek voor meer informatie over de nascholing de AccreDidact-website.

Over de auteur

Prof. Dr. I. van der Waal studeerde in 1968 als tandarts af in Utrecht. Van 1969 tot 1973 werd hij opgeleid tot specialist mondziekten en kaakchirurgie in het VU-ziekenhuis te Amsterdam. In 1973 verdedigde hij zijn proefschrift, getiteld Het tongcarcinoom; een clinico-pathologisch onderzoek. Van 1975-1976 was hij voor verdere specialisatie in de orale pathologie werkzaam in het Armed Forces Institute of Pathology in Washington. In 1979 volgde zijn benoeming tot hoogleraar in de pathologie van de mondholte aan de Vrije Universiteit. In 1989 werd hij benoemd tot hoofd van de afdeling Mondziekten, Kaak- en aangezichtschirurgie van het VUmc, een functie die hij tot medio 2011 heeft vervuld. Thans is hij als staflid aan voornoemde afdeling verbonden.


Van zijn hand verschenen diverse leerboeken en atlassen op het gebied van mond- en kaakziekten, waarvan verschillende in meerdere talen zijn uitgebracht. Daarnaast heeft hij talrijke nascholingscursussen verzorgd. Zijn dagelijkse werkzaamheden bestaan uit een combinatie van patiëntenzorg, onderwijs en onderzoek.

Student? Vraag om een offerte*

Betaling na ontvangst

Gratis verzending*

Snelle levering

BESTELLEN
Onze prijs 47,50 euro
Auteur(s)Isaac van der Waal
Druk1
ReeksAccreDidact TA2013-2/3
TaalNederlands
ISBN9789089761224
Verschenenjuli 2013
Omvang68 p.
MediumIngenaaid