Psychische kwetsbaarheid

Interprofessioneel werken vanuit een sociaalpsychiatrische visie

In Psychische kwetsbaarheid staan maatschappelijke ontwikkelingen centraal die van invloed zijn op het ontwikkelen, in stand houden en verergeren van psychische klachten. Over het voorkómen van deze klachten wordt wel gepubliceerd, maar veel minder dan wenselijk is.

We weten al heel lang dat economische en maatschappelijke omstandigheden zoals het verlies van werk en/of huisvesting, discriminatie en stigmatisering, van invloed zijn op ons geestelijk (on)welbevinden. Vandaar dat hulp en zorg veel breder ingezet moet worden dan louter vanuit de GGZ. En, niet onbelangrijk, behandelen (door professionals met een medische of psychologische achtergrond) vergt andere competenties dan begeleiden (door sociaal-agogen). Daarnaast is ook de kunde en betrokkenheid van ervaringswerkers, naasten en informele zorgverleners van belang. Daarom wordt in dit studieboek aandacht besteed aan generieke en specialistische kennis, kunde en vaardigheden die nodig zijn om samen te werken: voor, door en met mensen met een psychische kwetsbaarheid.

De sociaalpsychiatrische visie in Psychische kwetsbaarheid wordt door diverse zorg- en hulpverleners uitgedragen. Werken vanuit deze visie is dus niet voorbehouden aan hulpverleners in de sociale psychiatrie. Werkers, vrijwilligers en mantelzorgers in het sociale domein komen ook veelvuldig in aanraking met mensen met een psychische kwetsbaarheid. Goede samenwerking is daarbij van essentieel belang, omdat voorkomen beter is dan genezen en het gevoel hebben 'erbij te horen' verergering van klachten kan voorkomen.

Psychische kwetsbaarheid is geschreven voor formele en informele zorg- en hulpverleners, met bijdragen van diverse experts. Het boek gaat gepaard met een website met aanvullend materiaal, zoals achtergrondinformatie, werkbladen en methoden.

Student? Vraag om een offerte*

Betaling na ontvangst

Gratis verzending*

Snelle levering

BESTELLEN
Onze prijs 39,95 euro
Auteur(s)Ivonne van der Padt, Jeanne Derks, Sjaak Boon
Druk1
TaalNederlands
ISBN9789089536327
Verschenenfebruari 2017
Omvang352 p.