Zeer positief besproken in TvP | Leerboek psychiatrie, geheel herziene 3e editie

Inclusief online leren

De derde druk van het Leerboek psychiatrie is een compleet Nederlandstalig overzichtswerk dat specifiek is geschreven voor het vak psychiatrie in de artsopleiding. In vier delen - psychiatrische ziekteleer, psychiatrische stoornissen, speciële psychiatrie en maatschappelijke aspecten - behandelt het leerboek consequent alle stof.
Hoewel bedoeld voor het onderwijs in de psychiatrie aan studenten geneeskunde, is het boek ook bruikbaar voor de opleiding en bij- en nascholing van andere beroepsgroepen, zoals psychiaters, huisartsen, verpleeghuisartsen, revalidatieartsen en alle psychiatrisch geïnteresseerde medisch specialisten, alsook voor gz-psychologen, klinisch psychologen, psychotherapeuten en psychiatrisch verpleegkundigen.

De online leeromgeving die aan het leerboek is gekoppeld, is geheel vernieuwd. De website bevat veel casussen die ontleend zijn aan de psychiatrische praktijk, zowel in de eerste, tweede als derde lijn. Door met deze casussen te oefenen, kan de student zijn psychiatrische kennis toetsen en wordt een brug geslagen tussen theorie en praktijk. Ook is een e-learningmodule toegevoegd waarin studenten met behulp van video's en casuïstiek de psychiatrische symptomen leren herkennen en benoemen. Aan het Leerboek psychiatrie werkten ruim 100 auteurs uit Nederland en België mee.

Student? Vraag om een offerte*

Betaling na ontvangst

Gratis verzending*

Snelle levering

BESTELLEN
Onze prijs 89,00 euro
Redactiedr. M.W. Hengeveld, dr. A.J.L.M. van Balkom, dr. C. van Heeringen, dr. B.G.C. Sabbe
TaalNederlands
ISBN9789058982780
Verschenenaugustus 2016
MediumHardback
VakgebiedenPsychiatrie
Huisartsgeneeskunde
Educatief/studie