Verslaving

De kennis over verslaving is de afgelopen jaren sterk toegenomen. Dit boek geeft
een actueel, breed en praktisch overzicht daarvan. Zowel de zorg aan verslaafden
als de preventie en de behandeling van verslaving staan centraal. Specialisten uit
het veld bieden de nieuwste inzichten in sociaal-culturele verslavingsmechanismen,
erfelijkheid, neurobiologie en leer- en ontwikkelmechanismen en geven de
onderlinge samenhang hierin aan.

Verslaving omvat drie delen. In het eerste deel, Verslaving en verslavingszorg,
wordt uitleg gegeven over het fenomeen verslaving met al haar sociale, psychische
en biologische aspecten. Daarnaast komen kwaliteitsbeleid en patiëntenperspectief
aan de orde. Speciale aandacht is er voor het vakgebied van de verslavingsverpleegkunde,
dat sterk in ontwikkeling is.
Het tweede deel, Methodische aanpak van verslavingsproblematiek, is gewijd aan
indicatiestelling en diagnostiek, preventie, behandelen en rehabiliteren.
Deel drie, Verslavingszorg voor verschillende doelgroepen, behandelt de zorg voor
jongeren, ouderen, verstandelijk gehandicapten en psychiatrische patiënten. Ook
verslavingsreclassering en forensische verslavingszorg komen aan de orde.

Verslaving is een standaardwerk voor iedereen die zich beroepsmatig bezighoudt
met verslavingsproblematiek, met name verpleegkundigen, sociaal werkenden,
vaktherapeuten en studenten op hbo- en post-hbo-niveau.

De redactie van Verslaving is al jaren actief in de verslavingszorg, zowel in uitvoering
en ontwikkeling van zorg als op het gebied van onderzoek en onderwijs.

Titel is niet leverbaar
Onze prijs 123,00 euro
Auteur(s)Loth, C.
Druk1
TaalNederlands
ISBN9789035236363
Verschenennovember 2013
MediumIngenaaid