De NMa en de Nza in de curatieve zorgsector

Een toetsing aan het Europees mededingingsrecht

Goed mededingingstoezicht is essentieel voor het slagen van gereguleerde marktwerking in de zorg. De overheid heeft daarom naast de algemene mededingingstoezichthouder, de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa), een sectorspecifieke markt- en mededingingstoezichthouder opgericht, de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Beide autoriteiten houden toezicht in de zorgsector, waarbij de NZa specifiek tot taak heeft de concurrentie op de zorgmarkten te stimuleren en zo nodig op gang te brengen.
In dit boek toetst Marc Wiggers het Nederlandse mededingingstoezichtstelsel in de curatieve zorgsector aan de normen van het Europees mededingingsrecht. Hij onderzoekt hiertoe de bevoegdheden en de besluiten van zowel de NMa als de NZa in het licht van het Europees mededingingsrecht.
Marc Wiggers geeft tevens aan wat deze normen betekenen voor het huidige mededingingstoezicht en welke verbeteringen kunnen worden aangebracht. Het boek is van belang voor iedereen die te maken heeft met mededingingstoezicht in de zorg.

Titel is niet leverbaar
Onze prijs 65,00 euro
Druk1
ReeksEuropa in beeld
TaalNederlands
ISBN9789013114454
Verschenenapril 2013
MediumIngenaaid
VakgebiedManagement/beleid/recht